פרסים שהוענקו ל ט30

ט30 לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה