פרסים שהוענקו ל יאירי התותח

יאירי התותח לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה