Guychook123's latest activity

 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 01.12.2020 הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את הפוטנציאל. אני לא...
  • DLK_AGS_01_12_2020_v1.png
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 30.11.2020 (אמצע היום) הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את...
  • DLK_AGS_30_11_2020_v1.png
 • G
  רק כלל האצבע מוחרג מזה. בכל שאר העמודות, יש רק "מנצחת" אחת "ומפסידה" אחת.
 • G
  זאת לא טעות. כשערך כלשהו בעמודה הזאת קטן מ 30%, הוא הופך לאדום. זה אומר שבאגח הזה אין מספיק בשר. - רק לפי כלל האצבע.
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 25.11.2020 (בוקר) הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את הפוטנציאל...
  • DLK_AGS_25_11_2020_v1.png
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 22.11.2020 הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את הפוטנציאל. אני לא...
  • DLK_AGS_22_11_2020_v1.png
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 16.11.2020 (בוקר) שיניתי את הציון המשוקלל. עכשיו הוא מתייחס רק ל: * רווח ברוטו עד לפדיון (50%) *...
  • DLK_AGS_16_11_2020_v1.png
 • G
  נוסיף בהמשך.
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  צורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 15.11.2020 (אמצע היום) שיניתי את הציון המשוקלל. עכשיו הוא מתייחס רק ל: * רווח ברוטו עד לפדיון (50%)...
  • DLK_AGS_15_11_2020_v1.png
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 10.11.2020 (אמצע היום) הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את...
  • DLK_AGS_10_11_2020_v1.png
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 09.11.2020 (אמצע היום) הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את...
  • DLK_AGS_09_11_2020_v1.png
 • G
  הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר אני מראה את הפוטנציאל. אני לא מתייחס לסיכונים וברור שישנם סיכונים... אני אוסיף הבהרה...
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 05.11.2020 (אמצע היום) הנה קישור לסימולטור האגחים.
  • DLK_AGS_05_11_2020_v1.png
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 04.11.2020 (אמצע היום) הנה קישור לסימולטור האגחים.
  • DLK_AGS_04_11_2020_v1.png
 • G
  Guychook123 פירסם נושא חדש.
  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 02.11.2020 (אמצע היום) הנה קישור לסימולטור האגחים.
  • DLK_AGS_02_11_2020_v1.png
למעלה