H

הודעות פרופיל פעילות אחרונה הודעות אודות

 • בכדי למנוע חיכוחים שאותם אתה אוהב ומחפש החלטתי להתעלם מהודעותיך.
  H
  Harrington
  איש איש והחלטותיו בחיים.
  אני אמשיך להגיב לדבריך בהמשך לעניין ומהות, כרגיל. מה תעשה עם זה? החלטה שלך לחלוטין ולא ענייני.

  שנה טובה לך ולכל אהוביך.
 • טוען…
 • טוען…
 • טוען…
למעלה