titan20202's latest activity

  • T
    titan20202 פירסם נושא חדש.
    במהלך 2020 נעשתה עבודה רבה לקרב את שפת תכנות טיל, לשפה מתוחכמת ויציבה יותר. למרות שטיל שומרת את הייחודיות שלה בכתיבת קוד ובמבניות שפה...
למעלה