תוצאות החיפוש

 1. G

  מצב האגחים של דלק נכון ל 01.12.2020

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 01.12.2020 הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את הפוטנציאל. אני לא מתייחס לסיכונים וברור שישנם סיכונים... מי שקונה אגחים של קבוצת דלק, עושה זאת על אחריותו. הנה קישור לסימולטור האגחים. בהצלחה לכולם.
 2. G

  מצב האגחים של דלק נכון ל 30.11.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 30.11.2020 (אמצע היום) הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את הפוטנציאל. אני לא מתייחס לסיכונים וברור שישנם סיכונים... מי שקונה אגחים של קבוצת דלק, עושה זאת על אחריותו. הנה קישור לסימולטור האגחים. בהצלחה לכולם.
 3. G

  מצב האגחים של דלק נכון ל 25.11.2020 (בוקר)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 25.11.2020 (בוקר) הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את הפוטנציאל. אני לא מתייחס לסיכונים וברור שישנם סיכונים... מי שקונה אגחים של קבוצת דלק, עושה זאת על אחריותו. הנה קישור לסימולטור האגחים. בהצלחה לכולם.
 4. G

  מצב האגחים של דלק נכון ל 22.11.2020

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 22.11.2020 הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את הפוטנציאל. אני לא מתייחס לסיכונים וברור שישנם סיכונים... מי שקונה אגחים של קבוצת דלק, עושה זאת על אחריותו. הנה קישור לסימולטור האגחים. בהצלחה לכולם.
 5. G

  מצב האגחים של דלק נכון ל 16.11.2020 (בוקר)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 16.11.2020 (בוקר) שיניתי את הציון המשוקלל. עכשיו הוא מתייחס רק ל: * רווח ברוטו עד לפדיון (50%) * מרחק מהשער לפארי (35%) * מח"מ (15%) כמו כן, הורדתי 25% מהאגחים הצמודות ו 15% מהלא-צמודות (מס הכנסה). אני מנסה למצוא את השקלול "הנכון" ולכן גם הורדתי את היוון...
 6. G

  מצב האגחים של דלק נכון ל 15.11.2020 (אמצע היום)

  צורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 15.11.2020 (אמצע היום) שיניתי את הציון המשוקלל. עכשיו הוא מתייחס רק ל: * רווח ברוטו עד לפדיון (50%) * מרחק מהשער לפארי (35%) * מח"מ (15%) כמו כן, הורדתי 25% מהאגחים הצמודות ו 15% מהלא-צמודות (מס הכנסה). אני מנסה למצוא את השקלול "הנכון" ולכן גם הורדתי את היוון...
 7. G

  מצב האגחים של דלק נכון ל 10.11.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 10.11.2020 (אמצע היום) הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את הפוטנציאל. אני לא מתייחס לסיכונים וברור שישנם סיכונים... מי שקונה אגחים של קבוצת דלק, עושה זאת על אחריותו. הנה קישור לסימולטור האגחים. בהצלחה לכולם.
 8. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 09.11.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 09.11.2020 (אמצע היום) הטבלה שלי מראה רק מה יקרה אם קבוצת דלק תשלם. כלומר, אני מציג רק את הפוטנציאל. אני לא מתייחס לסיכונים וברור שישנם סיכונים... מי שקונה אגחים של קבוצת דלק, עושה זאת על אחריותו. הנה קישור לסימולטור האגחים. בהצלחה לכולם.
 9. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 05.11.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 05.11.2020 (אמצע היום) הנה קישור לסימולטור האגחים.
 10. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 04.11.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 04.11.2020 (אמצע היום) הנה קישור לסימולטור האגחים.
 11. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 02.11.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 02.11.2020 (אמצע היום) הנה קישור לסימולטור האגחים.
 12. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 01.11.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 01.11.2020 (אמצע היום) הנה קישור לסימולטור האגחים.
 13. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 29.10.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 29.10.2020 (אמצע היום) הנה קישור לסימולטור האגחים.
 14. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 27.10.2020

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 27.10.2020 הנה קישור לסימולטור האגחים.
 15. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 26.10.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 26.10.2020 (אמצע היום) הוספתי עוד מדד: ציון משוקלל. הציון המשוקלל נותן... משקלים לכמה מדדים ועוזר לקבל החלטות. אלה המדדים והמשקלים: * רווח ברוטו עד לפדיון 30% * רווח מהוון עד לפדיון 40% * מרחק מהשער לפארי 25% * מרחק מהשער לפני הקורונה 5% הנה קישור לסימולטור...
 16. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 25.10.2020 (אמצע היום)

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 25.10.2020 (אמצע היום) הוספתי עוד מדד: ציון משוקלל. הציון המשוקלל נותן... משקלים לכמה מדדים ועוזר לקבל החלטות. אלה המדדים והמשקלים: * רווח ברוטו עד לפדיון 30% * רווח מהוון עד לפדיון 40% * מרחק מהשער לפארי 25% * מרחק מהשער לפני הקורונה 5% הנה קישור לסימולטור...
 17. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 22.10.2020

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 22.10.2020 הנה קישור לסימולטור האגחים. בהצלחה.
 18. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 21.10.2020 (אמצע היום)

  צורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 21.10.2020 (אמצע היום) הוספתי עוד מדד: ציון משוקלל. הציון המשוקלל נותן... משקלים לכמה מדדים ועוזר לקבל החלטות. אלה המדדים והמשקלים: * רווח ברוטו עד לפדיון 30% * רווח מהוון עד לפדיון 40% * מרחק מהשער לפארי 25% * מרחק מהשער לפני הקורונה 5% הנה קישור לסימולטור...
 19. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 20.10.2020.

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 20.10.2020. הוספתי עוד מדד: ציון משוקלל. הציון המשוקלל נותן... משקלים לכמה מדדים ועוזר לקבל החלטות. אלה המדדים והמשקלים: * רווח ברוטו עד לפדיון 35% * רווח מהוון עד לפדיון 35% * מרחק מהשער לפארי 25% * מרחק מהשער לפני הקורונה 5% הנה קישור לסימולטור האגחים.
 20. G

  טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 19.10.2020 (אמצע היום).

  מצורפת טבלת מצב האגחים של דלק נכון ל 19.10.2020 (אמצע היום). שימו לב לאגח יח' - הפך לאטרקטיבי יותר, עקב ירידת השער (אוטומטית) כתוצאה מהתשלום הקרוב. הנה קישור לסימולטור האגחים.
למעלה