אירוח אצל אריק סיני

אירוח אצל אריק סיני

בדויק העברתי ערוץ ואז הייתה איזו בלונדה לא מוכרת מי זו היא דיברה עם יפעת מישהו יודע מי היא?
 
למעלה