אל תדאג, אלוהים יברך אותנו.

אל תדאג, אלוהים יברך אותנו. 
למעלה