אם הייתי מחבל פלסטיני הייתי מצביע למפלגת העבודה

למעלה