אני עומד לקנות דירה מחברת בניה.

arn1956

Member
הדירה כבר קיימת.
ככל הידוע לי אחרי שאני ששילמתי את מלוא המחיר ואחרי שקיבלתי את המפתחות לדירה, כל הערבויות לכסף ששילמתי מבוטלות.
אבל לוקח כמה שנים מהרגע שקיבלתי את הדירה עד לרגע שהיא נרשמת בטאבו על שמי.
במשך זמן זה היכן רשום שהדירה היא על שמי? מי מבטיח לי שמישהו לא ירמה וינסה לרשום את הדירה על שם מישהו אחר בטאבו?
 
למעלה