בדיקת חשמל

בני 102102

New member
בדיקת חשמל

1- נכון ,לא מופיעה בחוק החשמל.
2-החשמלאי התחזק יפעל בהתאמה ותוקף הרשיון שלו.
3-תדירות הבדיקה רמת הבודק תעשה בהתאמה למיקום ויעוד ,גודל הלוח.
 
למעלה