בועז אוקון והתאונה בכפר-תבור....

בועז אוקון והתאונה בכפר-תבור....

יש שופטת שמתגוררת בכפר-תבור וקוראים לה צימרינג.... שופטת נוספת שהתגוררה בכפר תבור נפטרה ללא-עת. לדעתי יכול שבועז אוקון צריך לפסול את עצמו מהעיסוק בתאונה הזאת בערב יום הכיפורים כיוון שהוא היה מנהל בתי-המשפט וגם רשם של בית המשפט העליון
 
למעלה