בוקר מעונן חלקית עד מעונן בנצרת והטמפרטורה 19 מ"צ ולפי מודל השמ"ט 18 מעלות 🌥

למעלה