גובה התביעה בהליך מהיר

מצב
הנושא נעול.

rchokler

New member
גובה התביעה בהליך מהיר

גובה התביעה בהליך מהיר
החוק אומר שהליך מהיר יקבע מתקרה מסויימת בתביעה. מה גובה התביעה המקסימאלי ע"מ להיות מוגדר כהליך מהיר ומי קובע את האם זה הליך מהיר או לא?
 
תשובה

גובה התביעה בהליך מהיר
החוק אומר שהליך מהיר יקבע מתקרה מסויימת בתביעה. מה גובה התביעה המקסימאלי ע"מ להיות מוגדר כהליך מהיר ומי קובע את האם זה הליך מהיר או לא?
תשובה
לא ברור משאלתך אם התכוונת לתביעה בבית הדין לעבודה או בערכאה אחרת. בהנחה שמדובר בתביעה בין עובד למעביד המוגשת לבית הדין לעבודה, כל תביעה עד לסך של 20,600 ש"ח מוגדרת כתביעה בדיון מהיר. היתרון בדיון מהיר הוא שבית הדין אינו כפוף לסדר הדין, פסק הדין ינתן לאחר דיון אחד (בדרך כלל) ולא ישתרע על ימי דיון אחדים. החסרון הוא שעל פסק דין שניתן בדיון מהיר אין ערעור בזכות, אלא, ערעור ברשות של נשיא בית הדין הארצי. אם התכוונת על תביעה שאינה בסמכות בית הדין לעבודה, אלא, של השלום כי אז, כל תביעה עד לסך של 50,000 ש"ח, הינה תביעה בדיון מהיר.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה