דוח שומה - זיכוי מהפסדים מועברים בשוק ההון.

מצב
הנושא נעול.

שיווקי

New member
דוח שומה - זיכוי מהפסדים מועברים בשוק ההון.

דוח שומה - זיכוי מהפסדים מועברים בשוק ההון.
קיבלתי דוח שומה.
אני רוצה לוודא, שפעלו נכון וזיכו אותי בדיוק בסכום של רווחים בשוק ההון משנת הדו"ח בהתאם להפסדים מועברים בשוק ההון
(למשל הפסדתי 100,000 שח,ובשנה האחרונה הרווחתי 40,000 שח ושילמתי עליהם מס).
יש בסעיף 7 (פירוט רווחי הון) שווי מכירה (סכום כלשהו) ורווח ראלי (לא רשום דבר), אך בכל זאת יש זיכויים.
אני רוצה לדעת אם הזיכויים, אכן מתייחסים לרווחי ההון (ולא למשהו אחר).

איך אני מוודא זאת?

כן, בנוסף שאלה:
אם אני רוצה לדווח בעצמי, ללא יועץ מס או רואה חשבון - אילו טפסים יש למלא ואיך למלא אותם (כמו דוח הפסדים מועברים ואם יש טפסים נוספים וכד', טבלאות של מדרגות מס בהתייחס לרמה השנתית וכו').

תודה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה