דמי תיווך לאחר השלמת העסקה

soooof

New member
דמי תיווך לאחר השלמת העסקה

שלום,
האם זה הוגן וסביר לעכב את דמי התיווך בעסקת רכישה (אני הקונה) עד להשלמת העסקה?
חתמנו על חוזה וכרגע מחכים למוכרים לחתימה על כל מני מסמכים כדי לקבל משכנתא ולסיים את התהליך.
המתווך שלח לי חשבונית והייתי מעדיף לחכות עם התשלום עד שהעסקה תהיה סופית.
 

alondr

New member
המתווך סיים את חלקו בעיסקה

כאשר היה הגורם היעיל והביא להשלמתה
ברגע שחתמתם חוזה - עליך לשלם למתווך את שכרו
כל נושא המשכנתא ושאר האישורים לא שייך למתווך...
בתאוריה גם אם משהו ישתבש והעסקה לא תצא לפועל בגלל משהו שאינו קשור למתווך ולפעולותייו
המתווך זכאי בכל מקרה לקבל את שכרו
 

soooof

New member
נכון, אבל

אם העסקה מתפוצצת באשמת המוכרים, לא נראה לי שאני כקונה, צריך לשלם למתווך על העסקה.
 

alondr

New member
בשביל זה יש עו"ד וחוזה

בחוזה כתוב כמה קנס/פיצוי ישלם צד שמפר את העסקה בכל שלב משלביה
ומן הסתם בפיצוי המתקבל מכסים את הוצאות עו"ד

אם לא לקחתם עו"ד וחתמתם על חוזה בינכם בלי שום תרופות/פיצויים זה כבר סיפור אחר

למתווך מגיע את כספו כדת וכדין
 

alondr

New member
ודרך אגב

אם העסקה מתפוצצת לפני חתימת החוזה -אין חובת תשלום למתווך כמובן
 

ולריו

New member
סעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו-1996

סעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו-1996 מגדיר כי מתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מאת לקוח אם הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב

דהיינו חתימת חוזה ולא השלמת עיסקה, כלומר השלמת כל התשלומים וזה אומר שאם העיסקה מתופצצת אחרי חתימת החוזה זה לא מעיניינו של המתווך
 
הזכאות לעמלה קמה ברגע שיש הסכם מחייב

(3) הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.
המתווך לא אמור לתת "ביטוח" לקיום/סיום העסקה.-עבודת המתווך מסתיימת עם חתימת הסכם מכר.

מועד התשלום למתווך הוא עם חתימת ההסכם המחייב.
 
למעלה