דף התצפיות חזר לאתר השמ"ט ועוד יותר טוב מהקודם באתר הישן.

למעלה