האם ניתן להפעיך בחטוח גם על נזק שלא כתוצאה מתאונה

למעלה