הופעה כוראלית בקנה מידה גדול קדימון ל-"המנון המלכות: המלכות

למעלה