היום עוד תאריך חשוב

היום עוד תאריך חשוב

כ' באב , הינו תאריך בו הכוונה מהאל ,ומה שמשתלשל מהמאמרות משתלבים , יום טוב לאיזונים ולהכנת תרכובות ורקיחות ושיקויים , ועשיית כל מיני פעולות ייצוב של העצמות . דוד
 
למעלה