היסטוריה מורחב - אמנציפציה

היסטוריה מורחב - אמנציפציה

הי, אני יודעת שהנושא חדש, ולכן גם חסרונו הגדול, אין שאלות שניתן לתרגל... אם בכלזאת למישהו יש גישה למאגר שאלות בנושא, או אפילו רעיונות במה כדאי להתמקד ולתרגל אני ממש אשמח לדעת תודה
 
אמנציפציה - שאלות

להלן השאלות שהיו עד כה בבגרות: מצורפות בחינות קיץ 2008 וקיץ 2009. לגולל עד נושא 5.
 
למעלה