הכנסת מחזה לביבליוגרפיה

הכנסת מחזה לביבליוגרפיה

בקורס לרטוריקה התבקשתי לנתח קטע מתוך מחזה של שייקספיר (יוליוס קיסר), המתרגלת אמרה שצריך להכניס הפניה של המחזה
אין לי בעיה עם ההפניה הבעיה היא איך אני מכניס את המחזה לביבליוגרפיה לפי כללי הAPA/
בנתיים כתבתי
שייקספיר, ו' (1599). יוליוס קיסר. (מחזה)
 
למעלה