המדינה סירבה להגיב על ויטמין-קיי ליילודים...

המדינה סירבה להגיב על ויטמין-קיי ליילודים...

ולפני שבועיים העניקה פרס-ישראל ברפואה ....באופן פרדוקסלי. כתובת משרד הבריאות היא רחוב ירמיהו.....ירמיהו הנביא.... באופן פרדוכסלי....ירמיהו... ואנחנו עם-הספר
 
למעלה