המסרת וגם הרעשת?!

חפרי9

New member
המסרת וגם הרעשת?!

מי מסר לנוער שלא מהישוב את המפתח לבריכת המנויים? המנויים מסבסדים את החשמל, את הנזק ואת הלכלוך של אנשים ונוער שאינם מנויים?!
היכן נשמע כבר הזה?!
העיקר כתבו "תקנון" פומפוזי למראית עין! חוצפה טיפוסית של אנשים שקיבלו פעם ראשונה ויחידה בחייהם תואר "יושב ראש" - ואין כוונה לרונן פלג.

מדוע לא דואגים ששמירה על החוק תהיה תנאי בסיסי לאירועים בשטחים ציבוריים?!

אנחנו אמנם קרובים לאפריקה, אך לא חייבים לנהוג בחוסר התחשבות, תוך רמיסת החוק - כנהוג באפריקה!
 
למעלה