הפנו אותי לכאן...

חזי147

New member
הפנו אותי לכאן...

משה כתב את התורה... אבל מי איחד את התורה לנביאים והכתובים? ועוד שאלה... האם זה נכון שעל היום הראשון כביכול כבר בראו הכל? והיה "תוהו ובהו" ואז הקב"ה סידר את כל העולם לפי הימים?
 

בסג

New member
בריאת העולם

"ר' יהודה אומר: "ויכלו השמים והארץ" בזמנן " וכל צבאם" בזמנן. אמר לה ר' נחמיה: והא כתיב: "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה' אלהים שמים וארץ" - מלמד שבו ביום נבראו, בו ביום הוציאו תולדות? אמר לה: והא כתיב: "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד", "יום שני", "יום שלישי", "יום רביעי", "יום חמישי", "יום ששי"? אמר לה ר' נחמיה: כמלקטי תאנים הן - כל אחד הופיע בזמנו. ר' ברכיה על הדא דר' נחמיה אמר: (בראשית א, יב), "ותוצא הארץ" - דבר שהיה פקוד בידיה" (מדרש תנחומא, סדר בראשית, סימ' א'.) "משל למלך שבנה פלטורין על שמו. הביא את הפרשין ומתקין את הקורות ומביא מגילה ודיו וצר חדר חדר בפני עצמו ועלייה בפני עצמה ובית הכסא בפני עצמו. ואחר כך בונה. אבל מעשה שמים וארץ כולם נבראו בבת אחת, שנאמר: קורא אני אליהם יעמדו יחדו (ישעיה מ"ח י"ג). (סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא [תנא רבי אליהו] ור' מדרש תהלים, הוצ' ש. באבער, ווילנא, תר"ן, מזמור נ'.)
 

חזי147

New member
עברית פשוטה?

קשה להבין ככה
 

בסג

New member
"ותוצא הארץ" - דבר שהיה פקוד בידיה

כלומר, הכל היה מוכן ומזומן - ויצא בזמנו. הכל נברא בתחילה - והופיע בהמשכים.
 
למעלה