הפתעות לילדי הכיתה

קניתי

סרגלים עם אותיות ומחקים
 
למה מזעזע?...

זה ניתן למי שנאמר מסיים עשרה סיפרונים
או עוזר לחבר
בסופו של דבר כל הילדים מקבלים
 
למעלה