הצלב האדום = שנתן למדעני הרפואה זהויות חדשות....

הצלב האדום = שנתן למדעני הרפואה זהויות חדשות....

האם הסתרתם של הרופאים הצבאיים ששירתו את השלטון הנאצי על ידי מתן זהויות בדויות....הוא מעשה מוסרי
 
למעלה