הרב יעקב בן חנן - שמירת הברית חומרת ומעלת הברית

הרב יעקב בן חנן - שמירת הברית חומרת ומעלת הברית

צפו בסרטון
הכנסו לקישור ביוטיוב:https://youtu.be/4Ibv181yGII
בוא תראה מה אתה יכול לזכות אם אתה שומר את הברית שלך!!! אם אתה לא מוציא זרע קדוש לבטלה

תיקראו את המעלות אלה שאותו בן אדם זוכה...שכרו של שומר הברית לקוח מהזוהר הקדוש

כל העולם קיים בזכותו
כאילו קיים את כל התורה כולה
בורא עולם שומרו ואין שום דבר יכול להזיקו
מושגח בהשגחה פרטית יותר מכל העולם
בורא עולם מתפאר בו בכל יום
בורא עולם מסתיר אותו משונאיו
אין שום מקטרג יכול לגעת בנשמתו
נקרא צדיק וזוכה לבנים צדיקים
ניצול מהגהנום ומהעונשים שיש בקבר
עיקר הגאולה תלוי בזה
זוכה לפרנסה טובה נפתחים לו מעיינות של חכמה
זוכה להרגיש תענוג בעבודת השם
זוכה לאמונה שלמה בהשם
זוכה להיות בשמחה תמיד
זוכה ליראת שמים
זוכה להיות אהוב על הבריות
זוכה לגן עדן במחיצת הצדיקים

עונשו של פוגם הברית לקוח מספר הזוהר הקדוש
כל חייו כעס ומכואבים
מביא את האדם לעצבות
גורם לקשיי פרנסה
מרחיק את זווגו של האדם
אינו זוכה לשלום בית אמיתי
באים עליו יסורים וחולאים רעים
כאילו שופך דמים וחייב מיתה
מכעיס את השם יותר מכל העברות שבתורה
מטמאים אותו בכל מיני טומאות
אין לו חלק באלקי ישראל
אין לו חלק לעולם הבא
יורש גהנום

מי שניכשל בעוונות מסוג אלה עיקר תקונות הוא לזכות את הרבים שישמרו את הברית ואז אשריו ואשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא

אין מטרתו לשבור את רוחו של האדם או לייאש אותו.
ידיעת חומרת העוון מטרתה לתת לאדם כוח לעשות כל מה שביכולתו להימנע מלעשות מעשה שפל ובהמי זה מכאן והלאה על מה שכבר נכשל בוודאי מועילה תשובה.

וכך כותב בעניין זה רבי נחמן מברסלב:
"על כל עברות שבעולם מועיל תשובה, ואפילו על העוון החמור שבתורה שהוא מי שהוציא זרע לבטלה במזיד, חס ושלום, או כל מיני פגם הברית החמורים, חס ושלום, על הכל מועיל התשובה. ואין כוונת הזוהר הקדוש כפשוטו (שכותב שעל זרע לבטלה אין תשובה). כי באמת אין לך דבר שעומד בפני התשובה כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה" (שיחות הר"ן ע"א). ותשובה פירושה, כידוע, להכיר בחומרת החטא, לבקש סליחה בתפילה אל השם שחטאתי נגדו ולהשתדל שלא לשוב ולחטוא עוד בעניין זה.

 
עותק נוסף

בוא וראה מה אתה יכול לזכות אם אתה שומר את הקדושה שלך,
את העיניים ואת הברית!!!
אלו חלק מהמעלות להן זוכה אותו אדם:
(לקוח מהזוהר הקדוש)
&nbsp
כל העולם קיים בזכותו
כאילו קיים את כל התורה כולה
בורא עולם שומרו ואין שום דבר יכול להזיקו
מושגח בהשגחה פרטית יותר מכל העולם
בורא עולם מתפאר בו בכל יום
בורא עולם מסתיר אותו משונאיו
אין שום מקטרג יכול לגעת בנשמתו
נקרא צדיק וזוכה לבנים צדיקים
ניצול מהגהנום ומהעונשים שיש בקבר
עיקר הגאולה תלוי בזה
זוכה לפרנסה טובה נפתחים לו מעיינות של חכמה
זוכה להרגיש תענוג בעבודת השם
זוכה לאמונה שלמה בהשם
זוכה להיות בשמחה תמיד
זוכה ליראת שמים
זוכה להיות אהוב על הבריות
זוכה לגן עדן במחיצת הצדיקים
&nbsp
וחס וחלילה ההיפך,
עונשו של פוגם הברית...
(מהזוהר הקדוש)
כל חייו כעס ומכואבים
מביא את האדם לעצבות
גורם לקשיי פרנסה
מרחיק את זווגו של האדם
אינו זוכה לשלום בית אמיתי
באים עליו יסורים וחולאים רעים
כאילו שופך דמים וחייב מיתה
מכעיס את השם יותר מכל העברות שבתורה
מטמאים אותו בכל מיני טומאות
אין לו חלק באלקי ישראל
אין לו חלק לעולם הבא
יורש גהנום
&nbsp
מי שניכשל בעוונות מסוג אלה עיקר תיקונו הוא לזכות את הרבים שישמרו את הברית!
ואז אשריו ואשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא!!
&nbsp
"ידיעת חומרת העוון מטרתה לתת לאדם כוח לעשות כל מה שביכולתו להימנע מלעשות מעשה שפל ובהמי זה מכאן והלאה"
&nbsp
וכך כותב בעניין זה רבי נחמן מברסלב:
"על כל עברות שבעולם מועילה תשובה,
ואפילו על העוון החמור שבתורה שהוא מי שהוציא זרע לבטלה במזיד, חס ושלום, או כל מיני פגם הברית החמורים, חס ושלום, על הכל מועיל התשובה. ואין כוונת הזוהר הקדוש כפשוטו
(שכותב שעל זרע לבטלה אין תשובה). כי באמת אין לך דבר שעומד בפני התשובה כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה" (שיחות הר"ן ע"א). ותשובה פירושה, כידוע, להכיר בחומרת החטא, לבקש סליחה בתפילה אל השם שחטאתי נגדו ולהשתדל שלא לשוב ולחטוא עוד בעניין זה
 
למעלה