הרהור על תוקפנות:

אבח"י

Well-known member
מה זה "העברת שקר", מה זה קשור לתוקפנות? בקיצור - בשלב הזה אבדתי אותך לגמרי.
 
מה זה "העברת שקר", מה זה קשור לתוקפנות? בקיצור - בשלב הזה אבדתי אותך.
שקר אינו בהכרח קשור לתוקפנות. הרעיון שלי אומר שאפשר להעביר מסר מוטעה מבלי להגיד דברים לא נכונים ולא מדויקים, אם מדברים על מה שהשומע יאמין במקום להציג את השקר עצמו כאמת, ושאולי זה גם יותר יעיל במקרים מסוימים. מקרים שדורשים שקר או הטעייה אלה בעיקר מקרים שבהם יש עימות עם גורם תוקפן, כמו אויב.
 

אבח"י

Well-known member
שקר אינו בהכרח קשור לתוקפנות. הרעיון שלי אומר שאפשר להעביר מסר מוטעה מבלי להגיד דברים לא נכונים ולא מדויקים, אם מדברים על מה שהשומע יאמין במקום להציג את השקר עצמו כאמת, ושאולי זה גם יותר יעיל במקרים מסוימים. מקרים שדורשים שקר או הטעייה אלה בעיקר מקרים שבהם יש עימות עם גורם תוקפן, כמו אויב.
לא! הטעיה מכוונת אולי איננה שקר אבל גם אינה אמת! הטעיה מכוונת היא הולכת שולל, זה על גבול דק מאוד של השקר. שוב ושוב אתה חוזר לענין |הזכות להטעות, הזכות לשקר" והעדפת אמצעים אלה על פני אמירת האמת. שום שקר אינו יעיל מהאמת לטווח ארוך. לטווח קצר מאוד בהחלט הוא יעיל, אבל אח"כ צריך לתחזק אותו, אלא אם כן בזכות השקר ברחת משבי אויב. זה המקום היחיד, בו גם התנ"ך היהודי מתיר להפר את המצוות - הצלת חיים. אין ואסור לגזור מאירוע פתולוגי או קיצוני ממש גזרות למציאות הרגילה.
 
לא! הטעיה מכוונת אולי איננה שקר אבל גם אינה אמת! הטעיה מכוונת היא הולכת שולל, זה על גבול דק מאוד של השקר. שוב ושוב אתה חוזר לענין |הזכות להטעות, הזכות לשקר" והעדפת אמצעים אלה על פני אמירת האמת. שום שקר אינו יעיל מהאמת לטווח ארוך. לטווח קצר מאוד בהחלט הוא יעיל, אבל אח"כ צריך לתחזק אותו, אלא אם כן בזכות השקר ברחת משבי אויב. זה המקום היחיד, בו גם התנ"ך היהודי מתיר להפר את המצוות - הצלת חיים. אין ואסור לגזור מאירוע פתולוגי או קיצוני ממש גזרות למציאות הרגילה.
אני מדבר על שקר באופן כללי, ולכן מן הסתם כמובן גם על מקרים שצריך להיעזר בשקר כדי להציל חיים. הטיעון שלי שמבחינה הגיונית חצי אמת כשהיא נאמרת בצורה חכמה ונכונה, יעילה משקר. אגב, חצי אמת בהחלט יותר מוסרית משקר. שקר מטעה. לא תמיד אפשר ולא צריך צריך להגיד את כל האמת, אפשר להימנע בעדינות מלגלות את כל האמת אבל לא לשקר ולא לזייף.
 
מישהו אמר לי ששופט בבית משפט לא ישאל אותי "האם רק אאמין לך או שזאת באמת האמת?", אלא ישמע את טיעוני הצדדים ויחליט לפי שיקול דעתו ולפי ראיות למי להאמין. אדם לא חייב לענות על שאלה. אפשר להגיד דבר לא נכון אבל לא צריך. בכל מקרה יחקרו. אני נלחם כדי לשפר את העולם בעזרת שיטות כמו התעניינות בתחביבים של אנשים, דיבור מאד אסרטיבי וברור, פתירת בעיות עם אנשים בהסברים חיוביים והימנעות מלדבר רעות על אנשים. העולם טוב אבל חומרני וטיפש, ואני יותר רוחני ולכן אני נלחם.
 
נערך לאחרונה ב:

אבח"י

Well-known member
מישהו אמר לי ששופט בבית משפט לא ישאל אותי "האם רק אאמין לך או שזאת באמת האמת?", אלא ישמע את טיעוני הצדדים ויחליט לפי שיקול דעתו ולפי ראיות למי להאמין. אדם לא חייב לענות על שאלה. אפשר להגיד דבר לא נכון אבל לא צריך. בכל מקרה יחקרו. אני נלחם כדי לשפר את העולם בעזרת שיטות כמו התעניינות בתחביבים של אנשים, דיבור מאד אסרטיבי וברור, פתירת בעיות עם אנשים בהסברים חיוביים והימנעות מלדבר רעות על אנשים. העולם טוב אבל חומרני וטיפש, ואני יותר רוחני ולכן אני נלחם.
אתה מעדיף חצי אמת ושקר על פני האמת. עטיית ההעדפות הללו על פני אמירת האמת במחלצות של "שלום כלל עולמי וכלל אנושי" לא מרכך את הבחירה בשקר על פני האמת. במובן הזה, כמו שכבר טענתי בתחילת הדיון, הסופיזם היווני הוא בבסיס טענותיך.
 
אתה מעדיף חצי אמת ושקר על פני האמת. עטיית ההעדפות הללו על פני אמירת האמת במחלצות של "שלום כלל עולמי וכלל אנושי" לא מרכך את הבחירה בשקר על פני האמת. במובן הזה, כמו שכבר טענתי בתחילת הדיון, הסופיזם היווני הוא בבסיס טענותיך.
שקר רק כשאין ברירה, כמו במקרה של הצלת חיים. חצי אמת לפעמים עוזרת לא להעליב ולעדן את האמת הלא נעימה.
 
בכל מקרה, אני חושב שגישתי הפילוסופית לחיים מלאכותית מדי וצריך לעשות אותה יותר טבעית. למשל: לשוחח בעניין עם חברים על דברים אישיים ורגשיים כמו תחביבים, לתת הרבה דאגה ואהבה, לדבר מאד ברור ולעניין בשפה יפה אבל במלים פשוטות, לפתור בעיות עם אנשים בדרך של הסבר וויכוח חיובי, להיות אמתי, חיובי ועדין ככל האפשר, להימנע מדיבורים רעים על אנשים ומדיבורים חומריים, ולתת אמון בחברים ובמערכת המשפטית.
 

אבח"י

Well-known member
בכל מקרה, אני חושב שגישתי הפילוסופית לחיים מלאכותית מדי וצריך לעשות אותה יותר טבעית. למשל: לשוחח בעניין עם חברים על דברים אישיים ורגשיים כמו תחביבים, לתת הרבה דאגה ואהבה, לדבר מאד ברור ולעניין בשפה יפה אבל במלים פשוטות, לפתור בעיות עם אנשים בדרך של הסבר וויכוח חיובי, להיות אמתי, חיובי ועדין ככל האפשר, להימנע מדיבורים רעים על אנשים ומדיבורים חומריים, ולתת אמון בחברים ובמערכת המשפטית.
ובעיקר להימנע ממחשבות מיותרות על לשקר, לומר חצי אמת ובוודאי להימנע מתרגולת זו. כרגיל מה שקובע זו המוזיקה בה נאמרים הדברים הרבה פעמים ולא תוכנם.
 
למעלה