השקייה חקלאית במי שופכין שמכילים כמובן וירוסים.....

השקייה חקלאית במי שופכין שמכילים כמובן וירוסים.....

בשלב הבא......התוצרת החקלאית מוקרנת לשם הארכת חיי המדף שלה וחיטויה. וכעת אנחנו בענין ה"חי-מוחלש" המפורסם ((מהחיסונים)). החי-מוחלש בהשפעת הקרינה הופך ל"חי-עד". אז נכון שלא ראש הממשלה שלנו אלא אחיו...רופא רנטגן......אבל בכל זאת אולי יש כאן ניגוד ענינים בענין הקורונה.
 
תאהבו את מה שמצאתי במקרה בגוגל = מנכ"ל משרד מבקר המדינה....

הקודם.....איש בשם מרזל......בתפקידו הקודם היה בכיר בחברת המים "מקורות". כלומר = לא גיליתי את אמריקה. כלומר = כן גיליתי את אמריקה
 
לעמוד מול האומה לחפש מזור ל"קורונה"....

בזמן שאתה יודע היטב שהקרנת תוצרת חקלאית שהושקתה במי שופכין.....שכוללים וירוסים מהונדסים
 
למעלה