התשס"ז

  • פותח הנושא cv
  • פורסם בתאריך
אגב ../images/Emo22.gif אפרופו מזלות ..........

כל ההורוסקופים שיש בתוך העיתונים זה באמת , באמת סוג של " עבודה זרה " , כי זה הכל לא מדוייק ומלא שקרים , ו-אנשים מיתייחסים לזה בתור " דרך חיים " , דבר שהוא אסור על פי התורה כי כל אדם חייב לחיות את חייו לפי דרכו שלו .
 
במחילה מימכם ! , תרשו לי להוסיף ...

ש-" הורוסקופ " זאת מילה יוונית , והאסטרולוגים מישתמשים רק בלוח שנה של נוצרים ולא לוח שנה של יהודים . יש לנו " היהודים " מזלות לפי " אסטרולוגיה קבלית " שמישתמשת בלוח שנה יהודי .
 

אלי ו.

New member
אולי תקרא את הרמב"ם שבקישור?

במקום לפרש את מה שלא קראת אולי ראוי שתקרא ואז תקבע את דעתך?
 
קובי יקר ! תיפתח תורה שבעל פה ../images/Emo63.gif

" רבי חנינא אומר : יש מזל לישראל " , מכך אנחנו מסיקים שיש 12 מזלות ו-אברהם אבינו היה אסטרולוג ,וגם מורה .
 

spirit18

New member
מסכת שבת תלמוד בבלי

"ויש מזל לישראל רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דא"ר יוחנן מניין שאין מזל לישראל שנאמר (ירמיהו י) כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה הם יחתו ולא ישראל ואף רב סבר אין מזל לישראל דאמר רב יהודה אמר רב מניין שאין מזל לישראל שנאמר (בראשית טו) ויוצא אותו החוצה אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע (בראשית טו) בן ביתי יורש אותי אמר לו לאו (בראשית טו) כי אם אשר יצא ממעיך אמר לפניו רבש"ע נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן אמר ליה צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל מאי דעתיך" * ביהדות ישנה התייחסות לעניין המזלות, גורלות כשפים, רוח רעה וכל הדברים המיסטיים האחרים: כך למשל לעניין נטילת ידיים להסרת רוח רעה אבל מה שכן לדעת האחרונים היא כבר בטלה היום - דהיינו עניין הסרת רוח רעה ולכן לא צריך ממש להקפיד כמו שכתוב בזוהר - להסיר את הרוח רעה מיד כשקמים בבוקר דהיינו ליטול מיד ידים. לעניינינו, יש התייחסות לכל הדברים המיסטיים הנ"ל ביהדות אבל כמובן שלא צריך לקבוע זאת כאו"ח, בוודאי שלא - הרי שכבר מלכתחילה הקב"ה אומר לאברהם לצאת מהאיצטגנינות שלו ועל זה נאמר שלישראל אין מזל כי אם מעל המזל דהיינו מעל הטבע מעל החומריות ואילו כל שאר הגויים תחת המזל, מושפעים מן הטבע ותו-לא. צום קל שיהיה ושבת שלום.
 

spirit18

New member
בקשר לנטילת ידיים

אלא לדעת האחרונים כמו למשל הגר"א הרא"ש הרמב"ם ועוד, שנטילת ידיים היא בעיקר לתפילה וברכתה מכשירה אותנו לאמירת ברכות. ולעניין ד' אמות כ"ש שמזהיר ומקפיד הזוהר לומר שלא ילך ד' אמות בלי נטילת ידיים שכן ישנה רוח רעה - עוד פעם, לעניין רוח רעה לדעת האחרונים היא בטלה היום וזאת עקב מסירותו של מישהו מסויים - שכחתי מה שמו. גם לעניין המאכלים - שאפילו אם נגעת באוכל לפני נטילת ידיים, אתה רשאי לאכול מהם מפני שאין חשש מפני רוח רעה ואילו לדעת הקבלה יש חשש ויש כאלו שמחמירים בעניין זה - שלא לאכול מן האוכל. ולדעת ילקוט יוסף (עובדיה יוסף) אם אותו אוכל הוא בכמות גדולה אזי שישאיר ויאכל ואם לאו אז שיזרוק. אבל זה לעניין נטילת ידיים יותר נכון רוח רעה שג"כ יש אומרים שהיא בטלה היום. (כהערת אגב)
 
גם " שמחת תורה " יוצא ביום שבת

ואז יהיה עוד יותר " חילול שבת " שזה יגרום לעוד יותר צרות שעלולות לבוא עלינו . רק השבת הזאת אמרו בחדשות שהיו יותר מ- 150 תאונות דרכים , וזה רק ההתחלה ! .
 
אוי ואבוי ../images/Emo5.gif גם ט"ו בשבט

עכשיו מיתברר לי שגם ט"ו בשבט יוצא ביום שבת , אלפי אנשים יסעו במכוניות ביום שבת לנטוע עצים . הלוואי שיהיה מבול עם הרבה גשם ו-האנשים ישארו בבית לישון את שנת הדובים שלהם בחורף ! .
 

kobyp2

New member
האם האם...

מי אמר שאסור לעשות כל מלאכה בטו בשבט?!
 

kobyp2

New member
אמממ לא בדיוק

ב"ה לא, לא שמעתי על איזה מלאכה "לא תעשה" בדיוק אתה מדבר בהקשר של טו בשבט?
 
למעלה