ווארט שכתבתי

spirit18

New member
ווארט שכתבתי

בתהלים פרק לד': "קרוב ה' לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע" פס' שלכאורה סותר את ענין הנאמר שכאשר אדם כועס/מתעצבן/מדוכדך/עצוב וכו' השכינה מסתלקת ממנו ואם נביא הוא אזי הנבואה מסתלקת ממנו. ובפס' כתוב: "קרוב ה' לנשברי לב", אז איך זה בדיוק מסתדר?....איך מתרצים זאת? כתוב כך: "קרוב ה' לנשברי לב" צרות/בעיות נופלות על כולם - וכי אף אחד לא חפץ בכך אבל בכ"ז יש. אבל יחד עם זאת, האדם יכול לצאת מדברים שלילים אילו ואף גם להתעלות "בזכותן" אבל זאת כמובן תלוי באדם - אם הוא מאמין ויודע את ה' וממילא דבק במצוותיו ובמטרתו או שהוא לא מאמין וכך ממילא לא יהיה לו ערך לחיים ובזמן צער וכאב ישים קץ לחייו. דבר זה מרומז בכתוב: "קרוב ה' לנשברי לב" "לנשברי לב" = לנש (אדם) ברי לב (לב טהור = אי עבודה זרה ודבקות ב-ה') לכן, קרוב ה' לאותו נש (אדם) אשר לו "בר-לב" דהיינו לב טהור. ואמנם אם אותו אדם זה בצרה, בזכות ה-"בר לב" שבו הוא יכול לצאת מן הצרה ואף להתעלות "בזכותה". לכן ביקש דוד המלך בפרק נא: "לב טהור ברא אלקים" עוד דבר - כתוב כך: "קרוב ה' לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע" לב+רוח = לבחור לב+רוח = אותיות המילה "לברוח" דהיינו כנגד בחירה יש גם בריחה. ולכן פס' זה בא לומר לאדם שבעת צרה יש לו עדיין את זכות הבחירה - דהיינו לשנות את המצב לטובה ואף להתעלות עוד יותר וזאת ע"י הבחירה (כ"ש: ובחרת בטוב). ואם האדם נוהג הפוך מזאת דהיינו בריחה הרי שהוא ישאר מבחינת "דכאי רוח" ו- "נשברי לב" ואף גם יכול להיות שישים קץ לחייו בגלל שהוא כבר חדל מלהנות בחיים אילו וכי הוא שוקע בצרות צרורות ואין זה לפי השקפתו כלפי החיים וזאת בניגוד לאדם המאמין - שצרות אף יכולות להועיל לו! ולא סתם הבחירה מייצגת דווקא את הטוב כמו שכתוב: "ובחרת בטוב" - משום שכל עוד האדם אפילו בעת צרה/בעיה וכד' חושב בכלל על המושג בחירה - דהיינו על אותה "זכות" אותו שינוי שהוא יכול לחולל בחייו - הרי שזהו אדם בעל תקווה, בעל כוח להמשיך הלאה, לא איבד את שפיותו - וזאת בגלל שהוא חושב על המושג "בחירה" - אותה זכות. ואם לא, אם האדם התייאש ח"ו ומחליט שלא לשנות דבר מאיפה שהוא נמצא ואף גם אולי לשים קץ לכל זאת הרי שהוא מבחינת "בריחה". לכן, אפילו אם בעת צרה, ה' קרוב לכל אחד ואחד אבל כמובן שלכתחילה צריך לדעת ולהאמין ב-ה' על מנת שיושיע - ועל זאת צריך להיות "נש ברי לב" כדי להתעלות על "נשברי לב". שאלות? תגובות?
 

spirit18

New member
גם זאת

"דרך ארץ קדמה לתורה" הפירוש הרווח הוא, שקודם כל צריכים להיות אנשים טובים בעלי מידות טובות, לפני שאתה מתעסק בתורה, לומדה ומלמדה. ואכן, כך הדבר. עדיף להיות אדם טוב ובעל מידות טובות ואחד כזה שאוהב את הבריות ונאהב על ידן ואף גם משמש כדוג' או מעין מודל עד כדי הערצה לאחרים ובד בבד לבוא ולומר שהתורה, היא זו האחראית לכל הטוב שבי, אשר לכאורה מוצגת לאחרים. ע"י כך אפשר לקרב את האחרים לתורה ומצוות דהיינו שכאשר אתה רואה אדם טוב ואתה מכיר אותו ואתה יודע שהתורה היא זו ששינתה אותו לכזה אזי אתה גם תרצה לחזור בתשובה משום שרואים לעין כל שיש בדבר משהו חיובי ואם הינך רוצה להידבק בדבר חיובי (מי לא?!) הרי שממילא אתה תאמץ ותנהג כפי שחברך הדתי נוהג. דבר נוסף, כבר לא תהיה בושה לחזור בתשובה אם הינך יודע שיש הרבה אנשים חכמים ונבונים בעלי מקצוע יוקרתי למשל שכן חזרו בתשובה. היום משום מה, כאשר רואים אדם דתי או שומעים עליו שהוא חזר בתשובה, המחשבה הראשונה העולה במוח זה או שהוא פושע או שהוא חווה צרות בחייו או שהוא עצלן שלא רוצה להתגייס וכו' כלומר אותם אנשים אילו במידה מה לכלכו את כל עניין התורה וזאת מפני מה שהם מראים כלפי חוץ מצידם. אני מתכוון לאותם אנשים אילו שחזרו בתשובה מחמת פשע וכד' ועדיין ממשיכים בדרכם הרעה בעדם לומדים ומלמדים ועוסקים בתורה "יומם ולילה". אז כדי ללמוד תורה וללמדה ובד בבד גם לקרב אנשים – רכוש את מידת "דרך ארץ", אהוב את הבריות ותוך כדי כך אפילו כשאינך יודע על כך דהיינו בדרך סמויה אתה תשפיע על אחרים ותעורר את רצונם לרצות לחזור בתשובה או להתעמק קצת יותר ביהדות אם הינם דתיים מלכתחילה. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ היא מבחינת "סור מרע" כ"ש בתהלים: "סור מרע ועשה טוב". ולמה דווקא מבחינת "סור מרע"? כדי לענות על שאלה זו צריך לדעת מזו בדיוק דרך. דרך זה אופן ביצוע מסוים הנבדל מאחרים. ולמה נבדל מאחרים? משום שהינך יכול לבצע את אותה פעולה גם בדרך אחרת ויש הרבה דרכים אחרות לעשות פעולה אחת תמימה. אבל כשיש לך דרך מסוימת לבצע איזה דבר הרי שזה מתוכנן מראש. ארץ, זו מעין אנרכיה אי סדר ושלווה כ"ש: "והארץ הייתה תהו ובהו", לכן היא מהווה (בפרשנותי זו) את ה"יצר הרע". ארץ כזו גדולה, לך תדע מה הינך צריך לעשות במקום שכזה ויתר על כן באיזה אופן לבצעו. ברם, אם יש לך "דרך" הרי שהתעלת מעל הקושי ורוממת את עצמך, התחזקת והתחסנת. וזה בדיוק כמו יצר הרע – יצר הרע נצרך מאוד, רק תתבל אותו עם התורה כ"ש: "בראתי לו תורה תבלין" והרי שאתה מתעלה עוד יותר וכל עילוי זהו מבחינת תיקון. לכן, כאשר יש לך "דרך" הרי שאתה סר מכל שאר הדברים הלא טובים שבעולם הזה ומתמקד בדבר הטוב כ"ש: "ועשה טוב". וכאן בא לידי ביטוי הנאמר "ואל תתורו" אשר הינו איסור ואם אינך סר מזאת דהיינו עובר על איסור זה הרי שיש בידך "אי- סור" דהיינו לא סרת ובגלל זאת עברת על איסור. לכן דרך ארץ היא מבחינת "סור מרע" וההליכה בה היא מבחינת "ועשה טוב". מה קורה אם במידה וחטאנו ופשענו ועברנו על איסורים וכו'? לזאת כתוב כך: "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". "אוהב את הבריות..." = סולחה עם החברים ואנשים שהינך מכיר. מתנצל מחד גיסא ומאידך גיסא סולח. זה מבחינת "בין אדם לחברו". ומקרבן = צריך לשים לב. יש כאן שתי מילים חשובות והן: "ומקרב קרבן". דהיינו כיפור עוונות בין האדם למקום = הקב"ה. ובד בבד מקרב- פשוטו כמשמעו, את כל ישראל לתשובה ומעשים טובים כנאמר: "ומקרבן לתורה".
 
למעלה