"וועדת החרדים" של נתניהו אישרה, והחרדים באים....

אבנר ג

Well-known member
1614570081521.png

ריבונו של עולם
אפילו לא חילוני אחד לרפואה

מעניין אם זה רק פרוטקציה "לשם שמיים"
או שיש דברים נוספים "בגו", כמו למשל הגדלת מספר התומכים בבחירות בנתניהו
 
למעלה