זה סופי ציפי לבני הפסידה תבחירות

זה סופי ציפי לבני הפסידה תבחירות

מרצ הודיעה שהיא לא תתמוך בלבני אצל הנשיא חיים אורון גומוס נתן התחייבות שהם לא יתמכו בלבני
 
למעלה