זכויות

  • פותח הנושא ערגהגל
  • פורסם בתאריך
יש לבחון את כלל הנסיבות, לרבות ובעיקר נסיבות סיום העבודה- האם הפיטורים אישיים? קולקטיביים? וכלל הנסיבות.
ככלל, האבחנה בין סיום שנת עבודה מלאה לבין הפסקת עבודה טרם לכך - מקרינה על הזכות לפיצויי פיטורים מלאים ולדמי הבראה.
ככל שהעובד פוטר - ולא התפטר, עשוי לחול סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים (שים לב להדגשה):
"3. אימתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות
פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים."
 

k-don

Active member
יש לבחון את כלל הנסיבות, לרבות ובעיקר נסיבות סיום העבודה- האם הפיטורים אישיים? קולקטיביים? וכלל הנסיבות.
ככלל, האבחנה בין סיום שנת עבודה מלאה לבין הפסקת עבודה טרם לכך - מקרינה על הזכות לפיצויי פיטורים מלאים ולדמי הבראה.
ככל שהעובד פוטר - ולא התפטר, עשוי לחול סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים (שים לב להדגשה):
"3. אימתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות
פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים."
זה שנה פלוס 11
 
למעלה