זקוקה להכוונה

זקוקה להכוונה

איפה שהוא בתנ"ך זכור לי שכתוב כי חיילים שיוצאים לקרב משאירים גט על תנאי לנשותיהם, אני מחפשת גם מקורות עבריים על הנושא של עגונות בכלליות,אשמח אם תוכלו לכוון אותי. תודה מראש.
 
לא כתוב בתנ"ך

המקור הלא בתלמוד שמנסה להסביר למה דוד היה צדיק ולא חטא עם בת שבע (למרות שהוא אומר במו פיו "חטאתי") ההסבר הוא פשוט: דוד שכב עם בת שבע אשת אוריה החיתי. בשביל לטהר את שלמה ממזרות, שהרי בת שבע אסורה על דוד שבא עליה בהיותה נשואה לאוריה, צריך למצוא דרך שבת שבע לא תהיה נשואה לאוריה. כלומר - אוריה נתן לה גט!!! אבל זה לא מסתדר עם העובדה שאוריה קורא לה "אשתי", וגם עם העובדה שדוד דאג למותו של אוריה, אז התירוץ (המאד קלוש) הוא שאוריה נתן לבת שבע גט על תנאי. דהיינו "שאם לא אחזור מהמלחמה תוך זמן מסויים הגט יהיה תקף". ולמה שאוריה יתן כזה דבר לבת שבע? אז התשובה היא שכל חייליו של דוד היו נותנים גט כזה לנשותיהם, דבר מסוכן מאד, במיוחד אם אשתך יפה.
 
חפשי את הבטוי בגוגל

תמצאי ערך בויקיפדיה שיוביל אותך למקור בתלמוד ועוד מקורות שונים.
 

I S A A K

New member
אני מציע לך ללמוד את הסוגיה מהיסוד

שו"ת הרמב"ם סימן תלט שאלה ולנהר עינין בטיבותיה מה פי' +כתובות ט' ב'+ כל היוצא במלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו שנ' ואת ערובתם תקח +שמואל א' י"ז י"ח.+ והא האי קרא במלחמת שאול כתיב ולא ידענא להאי מילתא במלוייה. ועוד מאי שנא מלחמת בית דוד משאר מלחמות לא ספקי נינהו ספק אתו ספק לא אתו. ואנן אטבותיה דמר סמכינן ובחבל ענותנותיה אתלינן בארכות שתין קמיה דספרא רבה +[כינוי למשה, עי' תרגום שה"ש א' ב', א"ך]+ כתר התורה גלת +גולת (ת [כיב"א])+ המנורה יאצל מרוח קדשו עלינו ויורנו בארחות תורתו התמימה ושלום. תשובה זה שאמרו למלחמת בית דוד וכן כל כיוצא בה כלומר מלחמה שהיא על פי בית דין שנמצאו בעלי המלחמה צדיקים שהרי הם עוסקים במצוה ולפיכך מדקדקין על עצמן וכותבין גט להוציא אותן המלחמות של חבר הקושרים שכולם רשעים גמורים היו כגון אנשי צבא של ירבעם ואחאב וחביריהם שם רשעים ירקב אבל מלחמת בית דוד וכיוצא בה כל אנשי הצבא בחזקת צדיקים הם ואין אדם צדיק חשוד לעשות מכשול לאחרים לא בחייו ולא לאחר מותו זצ"ל. ולך יהיב שולטן ויקר ומלכו ורב ארכא. משה ב"ר מימון זצ"ל.
 
לא תמצאי כזו שטות גמורה בתנ"ך

המצאה בדיונית של חז"ל כדי לכסות על חטאו הגדול של דוד המלך.
 
למעלה