חברים, נראה לי שנוכל

חברים, נראה לי שנוכל

בימים הקרובים לוותר על
ושתמיד יהיו גשמי ברכה.

נוכל בשמחה לטעת


לשתול


ולשיר:

https://www.youtube.com/watch?v=dUWFRpdnHSM


טו' בשבט שמח מראש

רחל
 
למעלה