"חורים ברשת" חושבים שהחללית של spaceIL לא יפה

למעלה