חייבים לעזור לעומצה היהודית!

god love you

New member
חייבים לעזור לעומצה היהודית!

כל שנה אנחנו מאבדים יהודים , כל חודש וכל יום , ממש זה כואב, ההתבוללות הזו הניתוק מהעם היהודי שהוא נחלתם של מי שלא הכירו להם את ערך עצמם, של מי שלא הכירו להם את ערך מורשתם, של מי שלימדו אותו לזלזל בתורתו בחוקי האלוקים שנכתבו למענו , ממש כואב. זה לא מתחיל ברגע אחד אדם קם בבוקר ועוזב את עמו ומורשתו, זהו סולם תלול שאפשר לרדת בו ולעלות בו , בפיסגה נמצא יהודי שקשור בכל נימי נפשו לאלוקינו מתפלל בכוונה, יודע שכל מה שיש לו וגם מה שאין לו זה מאלוקיו, יהודי שמודה לאלוקיו גם על הרע כמו על הטוב, כי הוא יודע שמה שנראה רע אצל אלוקיו זה טוב ולטובה ולכן הוא יודע שהכל מה שנעשה זה לטובתו. אדם שקשור לאלוקיו הוא קשור גם לתורתו וממנה הוא מקבל את סיפוקו הרוחני , דרך התורה הוא מרווה את נשמתו הצמיאה דרך התורה הוא בונה את חייו ומקבל סיפוק מזה, יהודי זה קשור למורשתו ואין כמעט רוחות שבעולם שיזיזו אותו. מתחתיו בסולם יש את היהודי שקשור לאלוקיו אבל באופן רדום , הוא מתפלל אבל לא מצליח לכוון כי הוא הורגל לקיים מצוות כי אבא שלו קיים וסבא שלו גם, אבל הוא לא למד מהי תכלית הבריאה, כיצד לאהוב את השם, הוא פשוט הורגל מקטנות, יהודי כזה יכול להתעלות אבל יכול גם ליפול במיוחד בניו יכולים ליפול כיוון שהם לא מקבלים את חיותם וסיפוקם מהתורה ואז הם יכולים לחפש ולנסות להרוות את צימאון נשמתם בבורות נשברים בחיקוי של ההנאה העליונה במקום באהבת הבורא הם ינסו לרוות את נשמתם באהבת התאוות בסיפוקים רגעיים אבל מה יעשה הבן ולא יחטא? לא למדו אותו כיצד להנות מהרוחניות אז הוא מחפש סיפוק דרך עולם החומר, ומכאן עד למדרון התלול של התרחקות מליאה ממצוות ומהתורה הדרך ממש תלולה ומסוכנת (ואם תשאל מה הפתרון? אז הפתרון של ההורים להיות בעצמם קשורים לבורא לראות ולהראות את אהבתו אלינו לבניו אהוביו, להנות מהמצוות עצמם לשמוח שבכל מצווה אנחנו זוכים לחיי נצח, ולהראות ולהזכיר שוב ושוב כמה אלוקים אוהב אותנו ואז יש סיכוי לילדים) בסולם למטה יש את החפיפניק המאמין אבל התאוות וחיי העולם הזה גוברים עליו , גוברים על נשמתו , הנשמה שלו נהנית מקיום מצוות אבל הוא נמשך לחיי פשטות לא לחיים גדולים של קיום ומאמץ למצוות ולכן הוא נופל, לאחד כזה אמנם הוא לא כל כך יתרחק כי יש לו הנאה מהקידוש בשבת אבל הוא גם לא ממש יתעלה כיוון שהוא מרגיש וגם הוא התרגל לקיום מצוות באופן חפיפי, הפתרון לאחד כזה הוא שיעורי תורה, לאט לאט התורה תעלה אותו, תיתן לו כוחות לעוד מצוות ועוד מצוות ואז יום אחד הוא יקום בבוקר ויראה עד כמה הוא התקדם ועד כמה הוא התקרב לאלוקיו. הילדים שלו של החפיפניק יכולים לצאת או כמוהו או שהם יחזרו בתשובה באופן חזק ואמיתי כי הם ימאסו בחיפוש של הוריהם, אבל יתכן גם שבגלל מידת האמת הטבועה בצעירים הוא ירגישו לא נוח לקיים חלק מהמצוות באופן חפיפי ולכן הם יכולים לפרוק הכל ואז בטיול שאחרי הצבא הם כבר יכולים למצוא את עצמם בפרשייה עם גוים ולא הכי ירגישו רע בכך ופה כבר מתחיל איבוד היהודים. נרד עוד שלב בסולם וזהו היהודי החילוני הממומצע זה שלא מקיים חוץ מלצום ביום כיפור וקצת סדר פסח ילדיו כבר על הכוונת של איבוד הזהות היהודית ואיבוד עוד יהודי יקר לעם היהודי, שהרי אבא חילוני ממוצע שולח את בניו לבית ספר חילוני ושם לא ילמדו אותו באופן אמיתי וחוויתי מה היהדות המקורית ושיש לנו ייעוד בתור עם ובתור יהודים , וכיוון שהילדים לא ידעו על תכליתם כיהודים נשמתם תשאר צמיאה ולא יועיל שום משקה גשמי להרוות צימאונם לא טיול בבניאס ולא סרט זה או אחר ואז כשיצאו לחו"ל כמובן לאחר הצבא הם לא ידעו מה הם בתור יהודים וירגישו גזענות לומר שהיהודי דווקא יש לו ייעוד ומכאן ועד איבוד היהדות הדרך קצרה ועצובה. זהו בערך הסולם, כמובן שיש דרגות ושלבי ביניים יש יותר נמוך ויש יותר גבוה אבל זהו הסולם, כולנו נקראים אל הדגל לעלות בסולם להגביר את הקשר לבורא עולם ולשמוח במצוות היקרות, ללמוד וללמד תשובות לענייני יהדות ומחשבה יהודיים להרוות את נשמתינו ונשמת עם ישראל במים אמיתיים ולא מזוייפים של תורתינו היקרה ואז ככל שנגביר את הידע אצלנו נבין את ייעודינו , במיוחד את הייעוד שלנו בתור נשמות בדור הזה בדור האחרון שלפני הגאולה, ככל שניישם יותר נוכל לקיים את ייעודינו ולעזור להבאת הגאולה השלימה אמן.
 
למעלה