"חייל ליום אחד"

BoR|S

New member
"חייל ליום אחד"

אוקיי, זה מה שהיה לנו היום, סיבוב בין תחנות של חילות קרביים שונים ובכל תחנה ניסו לשכנע אותנו להצטרף לחיל המסויים הזה... חבל ש:
לא אמרו לי מראש שזה כולל רק חילות קרביים, אחרת לא הייתי טורח לבוא לשם בכלל...
חנה נכנסה לכיתות ובקול כועס אמרה שהיא מקווה שכולם מהכתה הזאת יגיעו...
בכלל טרחתי לבוא...
 
למעלה