חיסול מתוחכם של מפקדת משטרת חיפה ב-2010...

חיסול מתוחכם של מפקדת משטרת חיפה ב-2010...

האם "אי הפיענוח" של אסון הכרמל....((בו זמנית עם פרסום פסק דין רצח השופט בעליון))....קשור לזהותה הנשית של אהובה-תומר? ((קונספירציה נגד נשים))...((וקידומם של חברי הקהילה הגאה בו בזמן))....מלחמת מינים?
 
האם עיריית העיר רחובות חפרה בקברה של קרן טנדלר הי"ד..

על מנת לסרסר את הד.נ.א שלה למכוני מחקר "שונאי נשים"....בעיסקת יהלומי גלם?
 
למעלה