חלקיות יום מחלה

  • פותח הנושא MP56
  • פורסם בתאריך

MP56

New member
עובד שעבד רק בחלק מהיום והגיש יום מחלה החל מאותו היום. ע"פ חוק האם נחשב לו ליום מחלה ראשון? או שהיום הראשון למחלה הוא יום ההעדרות המלא הראשון (למחרת היום בו עבד חלקי)?
 
החוק אינו קובע דבר לעניין זה, היות שחזקה כי עובד יהיה חולה יום שלם, ולא חלק מהיום.
ואולם ככלל, אם העובד עבד - הוא זכאי לשכר עבודה עבור עבודתו, גם אם חלקי, ומשמעות הדבר - כי יום המחלה הראשון יתחיל מהיום שלמחרת.
 
למעלה