חלת

  • פותח הנושא אאננגג
  • פורסם בתאריך
א

אאננגג

Guest
שלום רב
מבקשת לדעת האם יש השלכות על העובד
באם בקש לצאת לחלת מסיבה רפואית
לבין הוצאתו לחלת עי מעסיק מסיבה רפואית .
ומדוע המעסיק מתעקש שזו תיהיה בקשה של העובד ?
תודה
 
1. ככלל, מעסיק אינו מחוייב להוציא עובד לחל"ת, ועובד אינו חייב להעתר לבקשת מעסיק לצאת לחל"ת, שכן חל"ת (חופשה ללא תשלום) אפשרית רק בהסכמת שני הצדדים.
2. ככל שיש אישור רפואי בידי העובד על העדר אפשרות לעבוד - אכן על המעסיק לכבד אישור זה, בין אם בימי מחלה או בחל"ת לאחר מכן.
3. לא ברור מדברייך כיצד המעסיק יכול לכפות על העובד חל"ת מסיבות רפואיות - הצורך הרפואי (כמו גם המידע על המצב הרפואי) הוא עניין של העובד, לא של המעסיק, אנא הבהר/י.
 
א

אאננגג

Guest
אסביר
בשל מצב רפואי החברה הציעה לבעלי לשקול חלת היות והסתיימו ימי המחלה וכעת חודשיים ללא שכר
לא שקלנו יציאה לחלת כי חשבנו שיחזור לעבוד
רופאה תעסוקתית ציינה חזרה בהדרגה , מקום העבודה ציין שאין אפשרות עפי תנאי החוזה וכעת מעמדו עובד ללא שכר
בעקבות כך ש
רופאה תעסוקתית ציינה א.כ.ע לחודשיים נוספים
וכעת אנו שוקלים לאשר את החלת
אך מקום העבודה מבקש שיחתום על בקשה יציאה לחלת
לא ברור למה הם מתעקשים שיחתום על בקשה ולא הם מוציאים אותו לחלת בהסמה כמובן
 
אין נפקות מעשית לשאלה מי מבקש ממי.
כל עוד אינו יכול לעבוד מסיבות רפואיות, וסיים את ימי המחלה, אכן סטטוס של חל"ת הינו תואם את מצבו המשפטי.
מציע - עקרונית - לחתום על הבקשה (בשים לב לאמור בה), ולפנות לממש זכויותיו מול הביטוח הלאומי/פוליסות הביטוח.
החלמה מהירה.
 
תלוי בכלל הנסיבות.
ככלל, רק לאחר שנת עבודה מלאה קמה הזכות לפיצויי פיטורים ולדמי הבראה.
עם זאת, ככל שמדובר בנסיבות של הפסקת עבודה בגללו של העובד (ולא של המעסיק אשר פיטר בעת זו רק על מנת להימנע מתשלום פיצויי הפיטורים - סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים) - הרי העובד לא יהיה זכאי לא לדמי הבראה ולא לכל פיצויי הפיטורים, אלא לסכום שצבור בקופת הגמל, גם אם הוא חלקי בלבד.
על כן, יש לבחון בקפידה את כלל נסיבות סיום העבודה, וכן את שיעורי ההפרשות של המעסיק לקופה (האם לפי 6% או לפי 8.3%).
 
למעלה