חשבתי

חשבתי

שזה מפתח את המוח מעלה את המודעות ומייצר תאים חדשים או מונע הרס תאים משהו מזה נכון
 
למעלה