חשוב להסתכל על הפרטים הקטנים (תרגום מהזוהר)

חשוב להסתכל על הפרטים הקטנים (תרגום מהזוהר)

הקטע הבא לקוח מתוך ספרא דצניעותא הוא ספר הצנעה שהוא חלק מספר הזוהר. הקטע הוא משל יפה שבא להראות שהדברים החשובים נמצאים בפרטים הקטנים. כמו שנאמר בנסיך הקטן: "אין לראות את הדברים היטב אלא בלב בלבד, כי הדבר החשוב באמת סמוי מן העין." אנטואן דה סנט-אכזופרי מתלא לבר נש דהוה דיוריה ביני טורין, ולא ידע בדיורי מתא, זרע חטין ואכיל חטי בגופייהו, משל לבָּרְנָש שהיה דָר בין הרים, ולא יַדָע את דָרֵי מָטה. זָרַע חיטה וְאָכַל חיטה לְגוּפָה. יומא חד עאל למתא, אקריבו ליה נהמא טבא, יום אחד בא לְמָטַה. הגישו לו לחם טוב. אמר ההוא בר נש דנא למה, אמרו נהמא הוא למיכל, אמר הברנש ההוא – זה למה? אמרו לחם הוא למאכל. אכל וטעם לחדא לחכיה, אמר וממה אתעביד דא, אמרו מחטין, אכל וטעם ועָרַב לחיכו, אמר: וממה עשוי זה? אמרו: מחיטה... לבתר אקריבו ליה גריצין דלישין במשחא, לאחר הגישו לו עוגות שנילושו בשמן, טעם מנייהו, אמר ואלין ממה אתעבידו, אמרו מחטין, טעם מהן, אמר: ואלה ממה נעשו? אמרו: מחיטה... לבתר אקריבו ליה טריקי מלכין דלישין בדובשא ומשחא, לאחר הגישו לו מטעמי מלכים שנילושו בדבש ושמן, אמר ואלין ממה אתעבידו, אמרו מחטין, אמר: ואלה ממה נעשו? אמרו: מחיטה... אמר ודאי אנא מארי דכל אלין, דאנא אכיל עיקרא דכל אלין דאיהו חטה, אמר: ודאי, שלי כבר יש את כל אלה, שאני אוכל את העיקר של כל אלה שהוא החיטה... ובגין ההוא דעתא, מעדוני עלמא לא ידע, ואתאבידו מניה, ובגין הדעה ההיא, מעדני העולם לא ידע ונאבדו ממנו. כך מאן דנקיט כללא, ולא ידע בכלהו עדונין דמהניין, דנפקין מההוא כללא: כך, מי שנוקט בָּכְּלָלוּת, לא יודע את כל העידונים המהנים שמונפקים מהכְּלָלוּת ההיא...
 
../images/Emo189.gif סיפור נפלא ומשכיל עד מאוד

ואכן ריקמה מופלאה היא אך טוויה כשזירת אומן ורבים הם ריקועיה וגווניה ורבות הן הפיסות המחברות והמצטרפות למכלול מבורך וחשובות לפחות כצוהו. הנה שיר מתוקשר שפעם שוררתי וכעת אני מקדיש אותו לפורום שזה בא לעולם: אור האהבה הוא דם היקום, וכמו הדם בתוך רשת "מובילים" חלקם עבים ורחבים כעורקים ראשיים, חלקם עדינים ודקיקים עד בלתי נראים - כך זורם אור האהבה ברשת . ברשת-קוסמית הוא זורם החל מלב היקום (שמש מרכזית), וכלה באור המחבק ועוטף את החלקיקים הקטנים ביותר. והכל מתנודד ופועם בשמחה מנגינת היקום את הכל מרקידה , באור בשמחה באהבה טהורה, כי לכל דבר ציר וגרעין ומרכז הסובב סביב עצמו-סביב צירו וקטביו משני צדדיו. וכל המתלווה מסתחרר בעקבותיו כחצאיתה של רקדנית הפורשת שובליה לרוח המחול, בשלל צבעיה גווני ריקועיה, מלבן עד שחור,דרך הזהב והכסף שלל גווני הקשת, כהשתברותו של אור המשתקפת בתוך יהלום טהור. אכן רוקם אומן דגול הוא האל, ומלאכת מחשבת שלמה ומופלאה יצירתו,היא הבריאה, ואור מאורו דם מדמו שזור בה, ממנו אדמה נוצרה ומאדמה אדם לוקח , ממנה גדל וייף ויצמח, עד חוברו להם יחדיו בשפעה של אור ואינסוף אהבה, ליבו של האל עם ליבות האדם והאדמה, עד משמים שכינה תרד זוהרת לכולם, ובאו השלום השלוה והחסד ושכנו בלב אדם ועולם –לעולם. אמן.
 
למעלה