יומא דף עג ע"ב

CRIPPLER1

New member
יומא דף עג ע"ב

לכבוד ר' מג"ב, שלום. הגמ' אומרת שאעפ"י שלדעת ר"ל חצי שיעור מותר מן התורה, הוא מודה שאסור מדרבנן. ולפי"ז הגמ' מקשה על ר"ל מנשבע על דבר שכתוב בתורה שהוא פטור לפי שמובע ועומד, אך בברייתא מובא שת"ק מחייב ושם תירץ ר"ל שמדובר בנשבע שלא יאכל חצי שיעור נבילה, שזה מותר מן התורה ואין זה מושבע ועומד. מקשה הגמ' הרי ביומא ר"ל מודה שיש איסור דרבנן ומסביר רש"י שהוא לאו דלא תסור שהוא מהתורה. ע"כ. לא הבנתי אם נאמר שאיסור דרבנן הוא מן התורה בלאו לא תסור, שוב אין מקום להקשות על ר"ל שהרי הוא מושבע ועומד ועוד למה הגמ' מקשה "וכי תימא" שזה לא מהר סיני אלא מדרבנן, הערי זה כן מהר סיני? בתומ"ר.
 
שעור תורה של הרב משה בן לולו

" לכל סיבה טבעית ! , יש את הסיבה הרוחנית ! " . בשבוע שעבר דיברו ברדיו 2000 על הנבואות שעתידות להיתרחש לעם ישראל בעתיד הקרוב . הרב משה בן-לולו דיבר על הגויים על כך שהם רואים תמיד לנגד עיניהם את הסיבה הטבעית שבגללה יש צרות בעולם , כמו למשל : אנשי המדע שהם כל הזמן רואים , מנבאים , ומחשבים את הסיבות הטבעיות לכל נזקי הטבע כגון : רעידות אדמה , צונמי , ואסונות שקורים בעולם . לעומת זה אנחנו היהודים יכולים לדעת מהי הסיבה הרוחנית שבגללה קורים הדברים האלה ! . עד כאן הדרשה באופן קצר ! . עכשיו תרשו לי להוסיף משהו קצר משלי
........................................................... " בזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל בני ישראל והעולם כולו בקרוב ! " , אנחנו רואים ש-בהמלך 100 השנים האחרונות קמו הרבה אירגוני נשים , הגנת נשים , והרבה נשים מתחילות לתפוס את המקומות של הגברים , וגם מקצועות שבעבר היו רק בשביל גברים . כל הנושא היום של " הטרדות מיניות " , " שיויון בין המינים " , " מעשי אונס " , ו-הניצול של נשים למען מטרות גבריות אישיות , בעיקר מטרות של כסף ! . זה רק ידחוף את הנשים " לחזור בתשובה " , להיתנהג בצניעות ! , ולשמור על - " טהרת המשפחה " , ועל ידי זה לקרב עוד יותר את הגאולה במהרה בימינו אמן
. כ-כל שתיתרבה הצניעות בארץ והעולם ! , כך יתקרב אלינו מלך המשיח
 
למעלה