"יעלה ויבוא...

נננ21

New member
"יעלה ויבוא...


ויגע ויראה
וירצה וישמע
ויפקד ויזכר
זכרוננו...וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך
לפליטה
לטובה
לחן ולחסד ולרחמים
ולחיים טובים
ולשלום"

(מתוך התפילה)

שתהיה שנה טובה
של הגשמת משאלות, הצלחה ושגשוג
לפרט ולכלל

 
למעלה