יש הרבה סיפורים אופטימיים

יש הרבה סיפורים אופטימיים

רבים מהמטופלים בחרדותיהם, מצליחים לצאת למסלול חיים רגיל . מבין ידידי מרפאת החרדה בשניידר, אנו מכירים גם ילדים שהתגייסו לצה"ל ,עברו למסלול לימודים ועבודה ועוד. עוד סיבה ל-
 
למעלה