יש למחות על השוביניזם בפורום תפוז החדש. בפורום הישן

ai27

Well-known member
מסמכי ההצטרפות והתקנונים נוסחו בלשון נקבה לטובת הגולשות
בחדש הייתה רגרסיה נוראה וביטלו את זה.
יש למחות ולמחות מול ההנהלה עד שהעניין יתוקן
והרי התקנון המדובר (עד שימחק):
 
מסמכי ההצטרפות והתקנונים נוסחו בלשון נקבה לטובת הגולשות
בחדש הייתה רגרסיה נוראה וביטלו את זה.
יש למחות ולמחות מול ההנהלה עד שהעניין יתוקן
 
למעלה