יתושים נגועים בקדחת הנילוס התגלו בירושלים, בטייבה ובאזור נתנ

פולספגן

New member
יתושים נגועים בקדחת הנילוס התגלו בירושלים, בטייבה ובאזור נתנ

יתושים נגועים בנגיף קדחת הנילוס, שאין נגדו חיסון ייעודי, התגלו בשכונת נווה יעקב בצפון ירושלים, בנחל פולג מדרום לנתניה ובטייבה. היתושים נמצאו במהלך בדיקות שגרתיות של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

משרד הבריאות ממליץ לפעול להפחתת כמות היתושים על ידי ייבוש מקורות מים עומדים, ועדכון הרשות המקומית על כל מפגע יתושים בשטח הציבורי.
 
למעלה